Szkolenia

Możliwość szkolenia u nas w firmie lub klienta.
Szkolenia w dziedzinie BHP wynikające z obowiązującego prawa.

Szkolenia wstępne dla każdej grupy zawodowej

 – Zasady postępowania w przypadku najczęściej występujących urazów (m.in. stłuczenia, złamania, omdlenia, drgawki),
– Zasady postępowania w razie bezpośredniego zagrożenia życia (stan nieprzytomności, wstrząs, zadławienie),
– Ocena obrażeń i ratowanie osoby poszkodowanej w  wypadkach komunikacyjnych,
– Techniki zaopatrywania ran i tamowania krwotoków,
– Ćwiczenia RKO z wykorzystaniem fantomów i AED,
– Zajęcia prowadzone są przede wszystkim w formie ćwiczeń i zajęć praktycznych

Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Ćwiczenia ppoż. z praktycznym użyciem gaśnic przeprowadzamy na gaśnicach tego samego typu, rodzaju, w jaki jest wyposażony budynek, w którym pracują szkoleni pracownicy. Pomaga to przełamać bariery w używaniu sprzętu i nauczyć się, jak bezpiecznie z niego korzystać.

Szkolenia i kursy zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym przeprowadzenie próbnej ewakuacji

 – Przepisy BHP dotyczące pracy na wysokości,
– Sprzęt do pracy na wysokości,
– Wiązanie węzłów,
– Stanowiska asekuracyjne,
– Asekuracja z systemu poręczowego,
– Asekuracja na konstrukcjach pionowych,
– Praca w zjeździe (wariant 3-dniowy),

Szkolenia z zakresu pracy na wysokości

 – Szkolenia dla Pracodawców,
– Szkolenia dla osób kierujących pracownikami,
– Szkolenia dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
– Szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych,
– Szkolenia dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
– Szkolenia dla pracowników służby bhp

Szkolenia okresowe BHP

 – Odpowiedzialność, obowiązki i prawa uczestników transportu bliskiego,
– Urządzenia transportu bliskiego,
– Zabezpieczenie miejsca pracy i budowa bezpiecznego stanowiska pracy,
– Kontrola stanu technicznego zawiesi,
– Określanie masy ładunku,
– Metody prawidłowego zabezpieczania i podpinania ładunków,
– Praca w specyficznych warunkach pracy

Szkolenia sygnalisty/hakowego

Prowadzimy szkolenia dla pracowników wykonujących prace pod wodą.

Prace podwodne

 – Szkolenia elektryczne G1,
– Szkolenia Energetyczne G2,
– Szkolenia Gazowe G3,
– Szkolenia dozorowe dla każdej grupy,

Kursy i szkolenia SEP

Prowadzimy szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego.
Organizujemy szkolenia na podnośniki, ładowarki teleskopowe oraz wózki widłowe.
Gwarantujemy znakomite przygotowanie do egzaminów UDT oraz pracy.

Kursy na podnośniki wolnobieżne – wszystkie rodzaje.
Kursy na urządzenia wielozadaniowe ze zmiennym zasięgiem.

Kursy i szkolenia UDT