Koordynacja budowy

Nadzorujemy obiekty inżynierskie, budowy kubaturowe, centra logistyczne, elektrownie, a także  budowy infrastrukturalne przy budowie dróg ekspresowych i autostrad oraz linii kolejowych.

  •  Wprowadzenie systemu zarządzania BHP na budowie.
  •  Sporządzenie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
  •  Sporządzenie niezbędnych instrukcji.
  •  Oznakowanie i zabezpieczenie budowy.
  •  Koordynacja podwykonawców.
  •  Weryfikacja instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR).
  •  Prowadzenie narad koordynacyjnych i szkoleń wprowadzających na budowę.
  •  Prowadzenie dokumentacji BHP budowy.
  •  Bezpieczny nadzór nad dokumentacją.
Hyatt Regency San Francisco, San Francisco, United States